fbpx
0
Your Cart

Privatumo politika

Paskelbimo data: 2022-02-18

1. Bendrosios nuostatos

Svetainė www.itsmagic.lt, veikianti pagal Individualios veiklos pažymą Nr. 1075696 (toliau – “Pardavėjas”), gerbia visų savo klientų (pirkėjų) bei Pardavėjo svetainės https://www.itsmagic.lt/ (toliau – “e-parduotuvė”) lankytojų/naršytojų (toliau – “Jūs, Jūsų”) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą, taikant aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

Ši privatumo politika (toliau – „Dokumentas“) reglamentuoja pagrindinius Pardavėjo klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Pardavėjo e-parduotuve bei suteikdami Pardavėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši privatumo politika netaikoma e-parduotuvėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

Dokumentas – https://www.itsmagic.lt/ patvirtinta Privatumo Politika.

E-parduotuvė – Pardavėjo https://www.itsmagic.lt/ svetainė, kurioje dabar lankotės.

Pardavėjas – mūsų E-parduotuvės asmens duomenų valdytojas, kuriam sutinkate teikti ir perleisti savo asmens duomenis.

Paslaugos – visos Pardavėjo teikiamos paslaugos bei prekyba internetu per e-parduotuvę.

3. Kam yra taikomas šis dokumentas?

Šiame dokumente numatytos sąlygos bus taikomos kiekvieną kartą lankantis mūsų e-parduotuvėje bei naudojantis teikiamomis paslaugomis ir turiniu, pavyzdžiui:

 • užsiregistruojant;
 • peržiūrint ir užsisakant mūsų siūlomas prekes;
 • susisiekus su mumis;
 • teikiant mums prekes ar paslaugas;
 • bendraujant su mumis kitais būdais.

Visi e-parduotuvėje renkami duomenys yra tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Taip pat, yra naudojami galimi techniniai ir administraciniai sprendimai, kurie padeda užtikrinti, jog jūsų pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo ar neteisėto naudojimo.

4. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir kokiu pagrindu?

Šioje e-parduotuvėje yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, gauti vienu iš žemiau pažymėtu būdu:

 • klientų ir/arba mūsų svetainės lankytojų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos duomenys), kurie naudojami šiems tikslams: paskyros registracijos formai užpildyti, prekių ar paslaugų užsakymui patvirtinti, siunčiant mums užklausos formas, grąžinant prekes;
 • apsilankydami mūsų e-parduotuvėje, mes gauname informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį, jo tipą, technines charakteristikas, operacinės sistemos versijas, naudojamos naršyklės versijas. Ši informacija yra automatiškai gaunama ir suteikiama mums jūsų naršyklės pagalba.
 • fiksuojant IP adresus, kurie yra naudojami mūsų e-parduotuvėje tam, kad turėtume galimybę tinkamai analizuoti šią e-parduotuvę, tendencijas, stebėti vartotojų atliekamus veiksmus, bendram informacijos naudojimui.

Duomenys gali būti naudojami, renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik klientui duodant sutikimą su teise jį atšaukti atsiunčiant el. laišką info@itsmagic.lt arba atsakydami į mūsų siunčiamą prenumeratą.

5. Kokiu būdu yra renkami jūsų asmens duomenys?
 • Apsilankant mūsų e-parduotuvėje;
 • Pateikiant užsakymą;
 • Pateikiant užklausą;
 • Sutinkant su slapukų taisyklėmis ir jų įdiegimu į jūsų įrenginį;
 • Sutinkant gauti naujienlaiškius;
 • Kitu būdu pateikiant savo duomenis mūsų svetainėje.
6. Kaip ir kiek laiko yra saugomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių metu kyla grėsmė asmens duomenų saugumui, imsimės visų priemonių apsaugoti jūsų duomenis bei nedelsiant jus apie tai informuosime.

7. Kam yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • tretiesiems asmenims, vykdantiems užsakymų pristatymo paslaugą;
 • Lietuvos Respublikos valstybei priklausančioms institucijoms, asmenims, kuriems yra pavesta vykdyti įstatymuose numatytas funkcijas;
 • asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT specialistams, e-parduotuvės administravimą teikiančioms įmonėms, apmokėjimų tarpininkams, apskaitą tvarkančiai įmonei ar asmeniui, reklamos paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems subjektams, kurios padeda vykdyti mūsų veiklą.
8. Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės:
 • žinoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su mūsų asmens duomenų tvarkymo politika ir procedūra;
 • reikalauti, kad neteisingai pateikti asmens duomenys būtų ištaisyti.
 • reikalauti būti pamirštam, tokiu būdu sustabdant bet kokį asmens duomenų tolimesnį tvarkymą ir ištrinant turimus bei saugomus asmens duomenis.
 • esant teisėtam pagrindui, kreiptis dėl jūsų asmens duomenų apribojimo.
 • kreiptis dėl jūsų asmens duomenų perkėlimo, kuris gali būti atliekamas tik esant ir užtikrinant saugias technines priemones, kurios neturėtų neigiamos įtakos asmens duomenų saugumui.
 • atsisakyti su jūsų asmens duomenų profiliavimo ir naudojimu rinkodaros tikslais. Šie duomenys gali būti tvarkomi, tik turint jūsų pateiktą aiškų sutikimą bei užtikrinant galimybę šį sutikimą atšaukti bet kokiu metu.
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo kompetentingai institucijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.
 9. Slapukai ir jų naudojimas

Siekiant pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje kokybę, naudojami slapukai (angl. cookies).

Slapukai – informacijos elementai, saugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi istoriją, pritaikyti tinklapio turinį, užtikrinti sklandų tinklapio veikimą, taip pat gali leisti stebėti lankymosi svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie tinklapio lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo tinklapį tobulinti, padaryti jį patogesniu naudojimui.

Jūs galite bet kada pakeisti nustatymus savo įrenginiuose ir ištrinti įrašytus slapukus. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite savo naršyklėje slapukus išjungti. Išsamesnės nepriklausomos informacijos apie slapukus galite rasti kitose interneto svetainėse, pvz., http://www.allaboutcookies.org, kur rasite informacijos apie tai kaip išjungti slapukus, pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, paskaitykite savo telefono naudojimo instrukciją.

10. Susisiekite

Prašymus, paklausimus  ar skundus dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos galite pateikti el. paštu info@itsmagic.lt. Atsakymai į tokius prašymus pateikiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 2 (dvejus) metus.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą e-parduotuvėje.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo e-parduotuvėje dienos.